Arıtma Cihazlarında ki Aldatmaca

İlk olarak, çeşme suyu çok az miktarda bakır, demir ve alüminyum içerir (Her bir metal için 1 litre suda 1 mg’dan daha az)Akım geçirilmesiyle bakır elektrotu bulunan sudaki bakır miktarı 195 mg/L, demir elektrotu bulun kaptaki demir miktarı 60 mg/L ve Alüminyum elektrotu bulunan kaptaki alüminyum miktarı ise 102 mg/L olarak ölçülür.Karbon elektorotu kullanıldığında ise bakır, demir ve alüminyum miktarlarında değişim yoktur.

Bu analiz bağımsız ve NATA’ya bağlı bir laboratuvar tarafından yapılmıştır. Bu sonuçlar, sudaki renk değişimlerinin tamamen kullanılan elektrotun dekompoze olmasından kaynaklandığını ve sudaki kirlilikte hiçbir ilgisinin bulunmadığını ispatlamaktadır.

 

Water Type           

Copper (mg/L)*  

Iron (mg/L)*  

Aluminium (mg/L)*

  Tap water

Less than l

Less than l

Less than l

  Copper electrode

L95

Less than l

Less than l

                                                       

Iron electrode

 

Less than l

60

Less than l

  Aluminium electrode  
  
Less than l

Less than l

L02

  Carbon electrode

Less than l

Less than l

Less than

                                                         *mg/L milligrams per litre

 
Pazarlamacının getirdiği su neden renk değiştirmemiştir.?
 
Bütün doğal sular bir miktar çözünmüş tuz ve mineral içerirler. Tipik bir elektroliz işleminde bu tuzlar suyun iletkenliğini sağlayarak akımın tamamlanmasını sağlarlar.
 
Pazarlamacının getirdiği su saf su ya da filtrelenmiş sudur. Bu tip sularda yeterli mineral ve çözünmüş tuz bulunmadığından su iletken değildir ve elektroliz işlemi gerçekleşememektedir. Bu nedenle elektrotlar reaksiyona girmemektedir.
 
Ancak, pazarlamacının getirdiği suya biraz sofra tuzu atılırsa su iletken hale gelecek, akım tamamlanacak ve elektrotların suyla reaksiyonundan renk değişimi gözlenecektir.
Her kapta olan tam olarak nedir?

 

Elektrotların çeşme suyuna yerleştirilip akımın verilmesi ve “akımın tamamlanması” ile elektroliz işlemi gerçekleşmektedir. Bu işlem sırasında metal elektrotlar kimyasal olarak dekompoze olmakta ve bakır, demir ya da alüminyum hidroksit oluşturmaktadır. Örneğin, kullanılan elektrot bakır ise bakır hidroksit oluşmakta ve suya mavi rengini vermektedir. Bu bileşikler suda çözünmezler ve dibe gözle görülebilecek tortular şeklinde çökerler.
 
Analizlerle kaplardaki sular işlem öncesi ve sonrası tahliller bunu ispatlayabilir mi?
 
Evet ispatlar. Aşağıdaki tablo metal konsanstrasyonlarındaki değişimi göstermektedir.
 
Su filtreleme ve damıtma işlemi yapan firmaların testlerini gördünüz mü?

 

Electroliz yöntemini kullanmaktadırlar. Elektroliz yöntemi sıvıdan akım geçirerek elektrotlarda reaksiyon yapmak üzere kuruludur.
 
Elektroliz sırasında oluşan renk değişiminin sudaki kirlilikten dolayı oluştuğunu  düşünebilirsiniz ancak bu doğru değildir. Eğer gerçekte ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu broşürü okuyunuz.
 
GÖSTERİYİ TEKRARLAYALIM

 

Üstteki fotoğrafta evinizde yapılan teste benzer bir sistem bulunmaktadır. Bu örnekte 4 farklı elektrot kullanılmıştır;
-         Bakır
-         Demir
-         Alüminyum
-         Karbon
Beherler sıradan çeşme suyuyla doldurulmuştur.
 
5 dakika sonra


Yukarıdaki fotoğrafta 5 dakika sonra oluşan görüntü bulunmaktadır. İlk izleniş sudaki renk değişimleridir.
-         Bakır maviye döner
-         Demir kahverengiye döner
-         Alümin yum beyaza döner
-         Karbon değişmez
 
Bu renk değişimleri kullanılan metal elektrotların korozyon sonucu oluşturduğu renk değişimleriyle aynıdır. Örneğin, demirin korozyon ürünü kahverengidir.
 
Karbon elektrotunun kullanıldığı sistemde renk değişimi olmamıştır. Bunun nedeni suyla karbonun reaksiyon vermemesidir. Akım diğer 3 elektrottan geçtiği şekilde bu elektrottan da geçmiştir. İspatı aşağıdaki fotoğrafta görülen elektrot yüzeyindeki baloncuklardır.